Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng Bài làm Viết về người lính nhà thơ Quang Dũng đã viết bằng cả tấm lòng, bằng những trải nghiệm, hồi ức thể hiện nỗi nhớ xao động, gợi lên những kỷ niệm vô cùng thân thương tha thiết, nhiều xúc […]

Read More