Tin chắc ai trong chúng ta cũng từng trải qua khoảnh khắc e ngại khi đột nhiên lại quên đi 12 tháng bằng tiếng anh như nào. Thật may là chúng tôi đã hiểu được điều đó và bài viết này sẽ giúp bạn lấy lại tự tin trong anh ngữ thông dụng này. Mời quý bạn đọc tham khảo các thông tin bên dưới đây!

12 tháng bằng tiếng anh và nhận diện chữ viết tắt

Như các bạn đã biết, tiếng anh là kiểu ngôn ngữ phổ biến trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, thậm chí chúng còn được ví như ngôn ngữ quốc tế. Bởi bất kỳ đất nước nào, về cả phương diện kinh tế, chính trị ngoại giao, hợp tác làm ăn song phương đều sử dụng tiếng anh để giao tiếp, trao đổi.

Ghi nhớ các tháng trong tiếng anh là điều cần thiết

Tất nhiên, Việt Nam của chúng ta cũng không ngoại lệ, tiếng anh được chính thức đưa vào chương trình giảng dạy từ cấp 1 và cho đến đại học. Vì vậy, việc bạn phải nhớ những điều cơ bản như 12 tháng là bắt buộc. Và chúng sẽ có tên như sau:

Tháng trong tiếng Việt Tháng trong tiếng Anh Chữ viết tắt Cách phát âm
Tháng 1 January Jan [‘dʒænjʊərɪ]
Tháng 2 February Feb [‘febrʊərɪ]
Tháng 3 March Mar [mɑrtʃ /mɑːtʃ]
Tháng 4 April Apr [‘eɪprəl]
Tháng 5 May May [meɪ]
Tháng 6 June Jun [dʒuːn]
Tháng 7 July Jul [/dʒu´lai/]
Tháng 8 August Aug [ɔː’gʌst]
Tháng 9 September Sep [sep’tembə]
Tháng 10 October Oct [ɒk’təʊbə]
Tháng 11 November Nov [nəʊ’vembə]
Tháng 12 December Dec [dɪ’sembə]

Viết 12 tháng bằng tiếng anh như thế nào cho đúng

Khác với cách viết ngày thứ, hay tháng năm trong tiếng Việt, kiểu viết và đọc ngày, từng tháng và số năm trong tiếng anh rất độc đáo. Có 2 kiểu viết tháng trong tiếng anh thông dụng nhất, chi tiết cụ thể ở bên dưới đây:

  • Cách 1: Viết thứ trước, sau đó đến tháng và ngày (ở đây là số thứ tự), cuối cùng sẽ là năm: Thứ + Tháng + Ngày (Số thứ tự). Ta lấy ví dụ dễ hiểu như sau: Monday, January 6th, 2020.
  • Cách 2: Thứ vẫn giữ vị trí đầu tiên, nhưng đảo ngược ngày sẽ nằm ở đây rồi đến tên tháng và năm vẫn đặt dưới cùng: Thứ + Ngày (số thứ tự) + Tháng + Năm. Ví dụ: Friday, 2nd July, 2020.

Lưu ý: Có một số người Anh và dân bản xứ Mỹ thường thay thế số đếm để chỉ các ngày trong tháng hơn là dùng số thứ tự.  Ví dụ: Tuesday, 2 December, 2020/ Wednesday, September 2, 2020.

Bạn cảm thấy quen thuộc với 12 tháng bằng tiếng anh thông qua bài viết ngày hôm nay rồi chứ. Chúng tôi tin chắc, với tổng lượng kiến thức mà chúng ta góp nhặt từ bé và sự nhạy bén của các bạn. Việc ghi nhớ lại lần nữa tên tiếng anh của các tháng chẳng làm khó được các bạn đâu.