Lớp Mới


LỚP MỚI VỪA CẬP NHẬT THÊM MỜI CÁC BẠN VÀO XEM:
Lh nhận lớp: Nhắn tin qua zalo về 0909774995 nội dung là TÊN+TUỔI+SĐT+Mã số
lớp (MSL) mình muốn nhận. Trung tâm sẽ trả lời các bạn trong giờ làm việc T2->7
sáng 8h-11h30 và chiều 14h-17h30.
***
***
MSL: H62-74-205 B
MÔN DẠY: T - LÝ VĂN L6 
LUONG: 3B/2,4 TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T246 6H30 - 8H
YC: GS NAM NỮ  DẠY BÉ TRAI 
ÐC:  AN DƯƠNG VƯƠNG, P12, Q5
***   
MSL: H62-74-205 A
MÔN DẠY: T - TV L3
LUONG: 3B/2,1TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T246 6H30 - 8H
YC: GS NAM NỮ  DẠY BÉ TRAI 
ÐC:  AN DƯƠNG VƯƠNG, P12, Q5
***  
MSL: 3206
MÔN DẠY: TLV LỚP 6
LUONG: 4B/2,4TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T2467 7H-9H
YC: SV NAM BÁCH KHOA , DẠY 2 HS SINH ĐÔI 
ÐC: TRẦN PHÚ , QUẬN 5
***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MSL: 2068-217
MÔN DẠY: TIẾNG HOA
LUONG: 2B/1,8TR
THỜI GIAN HỌC:  TỐI T24
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NAM 7 TUỔI 
ÐC: VINHOME, NGUYỄN HỮU CẢNH, BÌNH THẠNH
***  
MSL: 1397-216
MÔN DẠY: TOÁN LỚP 8
LUONG: 2B/1,3TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T7 +CN BAN NGÀY SX 
YC: SV NAM NỮ DẠY NAM 
ÐC: MÃ LÒ GIAO VỚI GÒ XOÀI , BÌNH TÂN 
***  
MSL: H61
MÔN DẠY: TOÁN L11 
LUONG: 3B/3,3 TR
THỜI GIAN HỌC: 5H TRỞ ĐI T3 57 
YC: GV NỮ  DẠY 2 NỮ
ÐC:  NGUYỄN THỊ THẬP , QUẬN 7
***  
MSL: T355
MÔN DẠY: AV +BÁO BÀI LỚP 6
LUONG: 5B/2,5TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 7H SX 
YC: SV NỮ  GIỌNG M NAM 
ÐC: LÊ BÌNH, P4, TÂN BÌNH
***  
MSL: 1192-216
MÔN DẠY: VẼ LỚP 6T 
LUONG: 2B/2TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 5H ƯU TIÊN T7,CN SX 
YC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY 2 HS 
ÐC: NGUYỄN HỮU CẢNH, BÌNH THẠNH
*** 
MSL: 2593
MÔN DẠY: PIANO BÉ 6 TUỔI
LUONG: 2B/200K/30P
THỜI GIAN HỌC: SÁNG T7+TỐI CN 
YC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY HS 6T 
ÐC:  CHỢ AN SƯƠNG , Q12
***  
MSL: H60-2387
MÔN DẠY: TOÁN HÓA L8 
LUONG: 3B/2,6TR
THỜI GIAN HỌC: T246 TỐI 6H - 8H (HỌC 2 TIẾNG)
YC: GIA SƯ NỮU DẠY NỮ
ÐC: CẦU VƯỢT TÂN THỚI HIỆP, Q12
***  
MSL: H59-28-203
MÔN DẠY: TOÁN HÓA L11
LUONG: 3B/3TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 6H 6H30 
YC: GIA SƯ NAM NỮ GIƯỢNG MIỀN NAM
ÐC: TÂN CHÁNH HIỆP 34 ,TCH, Q12
***
MSL: 3140
MÔN DẠY: AV LỚP 8
LUONG: 2B/1,2TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI SX
YC: SV NỮU DẠY NỮ 
ÐC: HUỲNH THIỆN LỘC , TÂN PHÚ 
*** 
MSL: 3199

MÔN DẠY: TOÁN LỚP 12

LUONG: 2B/2TR

THỜI GIAN HỌC: TỐI 7H T6+CHIỀU T7+SẮP XẾP THÊM 

YC: GIA SƯ/SV  NỮ DẠY NỮ

ÐC: NGUYỄN DU , P4, GV

***
MSL: H56-2118-217
MÔN DẠY: AV LỚP 12
LUONG: 3B/3TR
THỜI GIAN HỌC: T246 LÚC 5H 
YC: GS NỮ CÓ  DẠY NỮ 
ÐC:  ĐS 6,NHÀ BÈ GIÁP ,Q7
***
MSL: H54-2068-217
MÔN DẠY: AV LỚP 2
LUONG: 2B/1,8TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 6H SX 
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NAM 7 TUỔI 
ÐC: VINHOME, NGUYỄN HỮU CẢNH, BÌNH THẠNH
***  
MSL: 3205
MÔN DẠY: CHƠI VỚI BÉ 3 TUỔI 
LUONG: 5B/3,5 TR
THỜI GIAN HỌC: SÁNG 9H-12H 
YC: SV NỮU GIỌNG  M NAM DẠY NAM 
ÐC: TÂN THỚI 3, TÂN HIỆP , HÓC MÔN 
***   
MSL: 1976-217
MÔN DẠY: LÝ HÓA 10 
LUONG: 2B/1,4TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI SX
YC: SV NAM/ NỮ DẠY NAM 
ÐC:  ĐHT 2, TÂN HƯNG THUẬN , Q12
***  
MSL: N611
MÔN DẠY: TLH LỚP 12
LUONG: 3B/2TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T2,4,6 7H
YC: SV NAM NỮ DẠY NỮ
ÐC: CÔ GIANG, Q1
*** 
MSL: H18
MÔN DẠY: AV NGỮ PHÁP  LỚP 4
LUONG: 3B/1,8TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 7H30 T2435
YC: SV  NỮ DẠY NỮ 
ÐC: ĐS 8, PHONG PHÚ , BÌNH CHÁNH 
***    
MSL: 3191
MÔN DẠY: TL +BB LỚP 7
LUONG: 5B/2,4TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 7H 
YC: SV NỮ DẠY NAM 
ÐC: CỘNG HÒA  , P12, TB 
***    
MSL: H45-2721
MÔN DẠY: QUẢN TRỊ WEBSITE SEO
LUONG: THỎA THUẬN 
THỜI GIAN HỌC: BAN NGÀY SX LỊCH HỌC VỚI GS
YC: GIA SƯ NAM/NỮ  DẠY NAM 32T 
ÐC:  Ở QUẬN TÂN PHÚ 
***      
MSL: H39-2399
MÔN DẠY: LÝ LỚP 9
LUONG: 1B/500K /THÁNG 
THỜI GIAN HỌC: CN 1-3H
YC: SV NỮ DẠY NỮ 
ÐC: ĐÔNG HƯNG THUẬN , Q12
***  
MSL: 1192-216
MÔN DẠY: AVGT LỚP LÁ (2HS 5T)
LUONG: 3B/1H/30 USD
THỜI GIAN HỌC: TỐI 5H30 
YC: GIA SƯ NAM NỮ NGƯỜI PHILIPPHIN HOẶC BẢN XỨ 
ÐC: NGUYỄN HỮU CẢNH, BÌNH THẠNH 
*** 
MSL: H33-T123
MÔN DẠY: AV TÍCH HỢP LỚP 4
LUONG: 3B/2,4TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 7H 
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NAM 
ÐC: VƯỜN LÀI, TÂN PHÚ 
***       
MSL: H30-N631
MÔN DẠY: TOÁN LỚP 10
LUONG: 3B/1,8 TR
THỜI GIAN HỌC: CHIỀU /TỐI T47,CN
YC: SV NỮ DẠY NỮ 
ÐC: LIÊN ẤP 123,CHỢ VĨNH LỘC A, BÌNH CHÁNH
***         
MSL: 3188B
MÔN DẠY: TL LỚP 9
LUONG: 2B/1,4TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 6H -> T25
YC: SV NAM NỮ DẠY NỮ 
ÐC: BÙI THANH KHIẾT, TÂN TÚC, BÌNH CHÁNH 
*** 
MSL: 3188A
MÔN DẠY: T-TV-AV LỚP 3
LUONG: 5B/2,4TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 6H->
YC: SV NAM NỮ DẠY NỮ 
ÐC: BÙI THANH KHIẾT, TÂN TÚC, BÌNH CHÁNH 
***   
MSL: H22
MÔN DẠY: IELTS 7.5
LUONG: 2B/3,5TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI SX 
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NỮ 
ÐC: VÕ THÀNH TRANG , P11, TÂN BÌNH 
***    
MSL: H02
MÔN DẠY: AV LỚP 6 NP+GT
LUONG: 3B/1,8TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T246  8H->10H30 
YC: SV NỮ DẠY NỮ 
ÐC: ĐS 7, HIM LAM , TÂN HƯNG ,QUẬN 7
***   
MSL: 3178
MÔN DẠY: TL +BB LỚP 9
LUONG: 6B/3 TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 7H30 
YC: SV NỮ DẠY NỮ 
ÐC: VĨNH HỘI , Q4
***  
MSL: H03
MÔN DẠY: AV LỚP 9 
LUONG: 2B/1,4TR
THỜI GIAN HỌC: SẮP XẾP 
YC: SV NỮ DẠY NỮ 
ÐC: MEGA RUBY KHANG ĐIỀN , QUẬN 9
***   
MSL: 3142
MÔN DẠY: TOÁN LỚP 12
LUONG: 2B/2TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T2T6+SÁNG CN (CÓ THỂ SX THÊM )
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NỮ 
ÐC: ĐS 2, TÂN TẠO A, BÌNH TÂN 
***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MSL: 
MÔN DẠY: 
LUONG: 
THỜI GIAN HỌC: 
YC: 
ÐC: 
***  
Lh nhận lớp: Nhắn tin qua zalo về 0909774995 nội dung là TÊN+TUỔI+SĐT+Mã số lớp(MSL) mình muốn nhận. Trung tâm sẽ trả lời các bạn trong giờ làm việc T2->7 sáng 8h-11h30 và chiều 14h-17h30. Xin cảm ơn!
https://vinagiasu.vn/noi-quy-nhan-lop/

Lớp Mới

Tư vấn tìm gia sư 24/7 

Hotline hỗ trợ mọi vấn đề xung quanh việc học con em bạn .

Hỗ trợ giải đáp tư vấn tìm gia sư các môn học, các cấp học 24/7.

 0903 108 883

  • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VINA GIA SƯ  là 1 trung tâm gia sư uy tín hàng đầu tại Việt Nam

     Địa chỉ : 338/2A Tân Sơn Nhì , phường Tân Sơn Nhì , Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

     Điện thoại : 0903 108 883 - 0969 592 449

     Email : info@vinagiasu.vn

     Website : Vinagiasu.vn

  • Fanpage

@ Copyright 2010-2020 vinagiasu.vn , all rights reserved